Deltagare vid Gotlands Skördefestival 2018

Här lägger vi ut deltagare, arrangörer, sponsorer och andra glada partners
Placering lägger vi ut lite senare. Nedan är endast namn på de som är anmälda i nuläget.